logo
norsk englishNYTTIG INFORMASJON


Sikkerhetsregler ved bruk av paintball-markør

Markøren skal behandles som om det var ladd.

Ha alltid på maske og briller under spillets gang. Bruk kun de masker og briller som følger med utleiemarkøren.

Paintballmarkøren skal behandles som et våpen, og det må kun siktes mot personer under spill som er iført korrekt og godkjent sikkerhetsutstyr

Behold markøren sikret inntil det skal skytes. Bruk løppluggen når det ikke spilles.

Bruk kun .68 kaliber paintballs.

Skyt ikke på skjøre objekter slik som vinduer, flasker e. l.

Mål alltid markørens trykk før det spilles. Markøren skal aldri ha høyere trykk enn 300 fot/sek.

Alkohol eller andre rusmidler skal ikke benyttes under utleie og spill. Synlig berusede personer vises bort fra banen.

Grunneiers tillatelse skal innhentes på forhånd, og banen skal være merket med skilt eller bånd. Paintball skal ikke spilles i nærheten av veier, stier eller parkanlegg.

Sørg alltid for at det medbringes noe å samle avfall i, slik at det ikke ligger igjen når spillet er ferdig.